polityka prywatności

 polityka prywatności i ochrona danych

Niniejszy rejestr i klauzula o ochronie danych jest zgodna z fińską ustawą o ochronie danych osobowych (10 i 24 §) oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) Unii Europejskiej.

Sporządzono 7.4.2018. 

Ostatnia zmiana 1.9.2023 

 1. Administrator danych

  Reducon/Małgorzata Juvonen, ul. Ruoriniemenkatu 24 A 6, 15140 Lahti

 2. Osoba odpowiedzialna za rejestr 

  Małgorzata Juvonen, mjuvonen@reducon.com, tel. 044 0303 103

 3. Nazwa rejestru 

  Rejestr klientów i faktur firmy

 4. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych 

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest związek klienta z administratorem danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Celem przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie kontaktu i relacji z klientami, realizacja zleceń oraz fakturowanie zamówionych prac. Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane nie są wykorzystywane do bezpośredniego marketingu.

 5. Zawartość rejestru 

  Dane klientów i informacje związane z klientami: Do rejestru zbierane są następujące informacje: 

  - Imię i nazwisko firmy i/lub osoby, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej 

  - Informacje dotyczące zamówień, faktur i dostaw

Dane zbierane z naszej strony internetowej: 

Zapisujemy w rejestrze dane klientów, które klienci przekazują za pomocą formularza kontaktowego na stronie reducon.com lub drogą e-mailową.

6. Źródła danych 
Dane do rejestru są pobierane od klientów m.in. z wiadomości wysyłanych za pomocą formularzy na stronie internetowej, drogą e-mailową, telefonicznie, z umów, spotkań z klientami i innych sytuacji, w których klient przekazuje swoje dane.


7. Regularne przekazywanie danych i transfer danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
Dane nie są przekazywane innym podmiotom. Dane mogą być publikowane w zakresie uzgodnionym z daną osobą. Dane znajdujące się w rejestrze nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

8. Zasady ochrony rejestru 
Przetwarzanie danych w rejestrze odbywa się z należytą starannością, a dane przechowywane w systemach informatycznych są odpowiednio zabezpieczone.  Dane rejestru są przechowywane na serwerach internetowych z dbałością o ochronę danych. Administrator danych dba o to, aby przechowywane dane oraz uprawnienia dostępu do serwerów i inne informacje krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych były traktowane poufnie i przetwarzane jedynie przez osoby, których praca tego wymaga.

9. Statystyki użytkowników 

Strona www.reducon.com korzysta z programu do analizy statystyk Nettisivukone Analytics w celu zbierania anonimowych danych statystycznych na temat użytkowników witryny w celu poprawy jakości usługi. Oprogramowanie to przechowuje między innymi informacje o odwiedzających stronę internetową oraz czasie trwania wizyty

10. Prawo do dostępu do danych oraz do żądania ich poprawy

Każda osoba zarejestrowana w rejestrze ma prawo dostępu do swoich danych przechowywanych w rejestrze i może żądać poprawy ewentualnych błędów lub uzupełnienia niepełnych danych. Jeśli osoba chce sprawdzić swoje dane lub żądać ich poprawy, prośba powinna być wysłana na piśmie do administratora danych. Administrator danych może w razie potrzeby poprosić osobę żądającą o udowodnienie swojej tożsamości. Administrator danych odpowiada klientowi w określonym czasie, zgodnie z wymogami RODO (zwykle w ciągu miesiąca).

11. Inne prawa związane z przetwarzaniem danych
Każda osoba zarejestrowana w rejestrze ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z rejestru ("prawo do bycia zapomnianym"). Ponadto zarejestrowani mają inne prawa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, takie jak ograniczenie przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach. Pisemne prośby należy kierować  do administratora danych. Administrator danych może w razie potrzeby poprosić osobę żądającą o udowodnienie swojej tożsamości. Administrator danych odpowiada klientowi w określonym czasie, zgodnie z wymogami RODO (zwykle w ciągu miesiąca).


Wzór rejestru:  wykorzystano licencję CC Attribution License zgodnie z wzorem stworzonym przez Harto Pöngä.